FUNGSI DAN OBJEKTIF

FUNGSI

Melaksanakan Program Latihan kemahiran Vokasional dan Latihan Pembangunan yang inovatif kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada belia dan beliawanis serta golongan miskin diluar bandar.

 

OBJEKTIF

  • Menyedia peluang latihan kemahiran kepada belia dan kumpulan sasar
  • Memberi latihan dan kemahiran yang memenuhi piawaian
  • Melahir tenaga mahir yang mempunyai kebolehpasaran