UNIT & TUGAS

PENTADBIRAN– Menguruskan pentadbiran, kewangan, dokumen, keselamatan, kenderaan dan perolehan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN TVET – Merancang, melaksana dan menyelaras sistem Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kemahiran TVET.

HARTANAH & DOMESTIK– Menyelenggara dan mengurus kemudahan penginapan, dewan seminar dan lain lain kemudahan yang terdapat di KOLEJ KEDA
 
SISTEM MAKLUMAT
– Merancang, melaksana dan memantau pembangunan sistem maklumat untuk kegunaan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK– Menjalankan Kursus Pembangunan Masyarakat (Jangka Pendek)

 

UNIT DAN TUGAS