Website Rasmi Kolej KEDA - Unit & Tugas
$theme.wrapPortlet("portlet.vm", $content_include)


unit & tugas

 


PENTADBIRAN- Menguruskan pentadbiran, kewangan, dokumen, keselamatan, kenderaan dan perolehan KOLEJ KEDA

VOKASIONAL- Merancang, melaksana dan menyelaras sistem Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kemahiran Vokasional.

HARTANAH & DOMESTIK- Menyelenggara dan mengurus kemudahan penginapan, dewan seminar dan lain-lain kemudahan yang terdapat di KOLEJ KEDA
 
SISTEM MAKLUMAT
- Merancang, melaksana dan memantau pembangunan sistem maklumat untuk kegunaan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK- Menjalankan Kursus Pembangunan Masyarakat (Jangka Pendek)