Program Kolej Keda

 

Peruntukan untuk RMK-10 sahaja bagi tahun 2011 hingga 2012 berjumlah RM 8 juta bagi perlaksanaanprogram Kursus Kemahiran Vokasional, Kursus Kemasyarakatan dan menyediakan serta menyelenggarakan kemudahan latihan. Sehingga pertengahan tahun 2012, Kolej KEDA telah membelanjakan peruntukan yang memberi manfaat kepada 4,760 orang. Aktiviti utama yang dijalankan oleh Kolej KEDA iaitu :
1.    Menjalankan Latihan Kursus Kemahiran Vokasional
2.    Menjalankan Latihan Kursus Pembangunan Masyarakat
3.    Menaiktaraf Pembangunan Kolej KEDA dan kawasan.