SISTEM

KEMUDAHAN SISTEM KOLEJ KEDA

SISTEM PENDAFTARAN KOLEJ KEDA

Permohonan kemasukan pelajar baru boleh dibuat melalui Sistem Pendaftaran Kolej KEDA. Permohonan ini dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia.

SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP)

Setiap pelajar akan mempunyai akaun sendiri setelah permohonan kemasukan ke Kolej KEDA diterima. Sistem ini memudahkan pelajar menyemak pembayaran, peperiksaan dan pendaftaran subjek.

EPERJALANAN KEDA