FUNGSI DAN OBJEKTIF

FUNGSI DAN OBJEKTIF

FUNGSI

Melaksanakan Program Latihan kemahiran Vokasional dan Latihan Pembangunan yang inovatif kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada belia dan beliawanis serta golongan miskin diluar bandar.

 

OBJEKTIF

  • Menyedia peluang latihan kemahiran kepada belia dan kumpulan sasar
  • Memberi latihan dan kemahiran yang memenuhi piawaian
  • Melahir tenaga mahir yang mempunyai kebolehpasaran