UNIT DAN TUGAS

UNIT & TUGAS

PENTADBIRAN– Menguruskan pentadbiran, kewangan, dokumen, keselamatan, kenderaan dan perolehan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN TVET – Merancang, melaksana dan menyelaras sistem Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kemahiran TVET.

HARTANAH & DOMESTIK– Menyelenggara dan mengurus kemudahan penginapan, dewan seminar dan lain lain kemudahan yang terdapat di KOLEJ KEDA
 
ICT– Merancang, melaksana dan memantau pembangunan sistem maklumat untuk kegunaan KOLEJ KEDA

PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK– Menjalankan Kursus Pembangunan Masyarakat (Jangka Pendek)

 

Carta Fungsi KK 2018