KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN

KURSUS TEKNOLOGI KIMPALAN

KETERANGAN KURSUS

Proses pembelajaran adalah fokus kepada Teknologi Kimpalan & Fabrikasi. Meningkatkan pengetahuan pelajar dari segi kefahaman prnsip kimpalan dan aplikasinya sejajar dengan piawaian antarabangsa bagi mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dalam bidang Teknologi Kimpalan bagi memaski pasaran tenaga kerja mahir.

Para pelajar dinilai secara berterusan dan menduduki peperiksaan bagi mengesahkan keterampilan pelajar dalam sistem pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

PENTAULIAHAN

Kursus Teknologi Kimpalan di Kolej KEDA telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)

  • MC-024-4:2012 WELDING TECHNOLOGY (Tahap 4)
  • MC-024-3:202 SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) PROCESS (Tahap 3)
  • MC-026-3:2012 GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW) PROCESS (Tahap 3)

 Sijil SIRIM – AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)

  • Sijil Kekompetenan Certified Welder (CW) 6G

SKIM LATIHAN
Kursus dilaksanaka sepenuh masa

  • MC-024-4:2012 WELDING TECHNOLOGY (Tahap 4) – 24 bulan
  • MC-024-3:2014 SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW) PROCESS (Tahap 3) – 18 bulan
  • MC-026-3:2012 GAS TUNGSTEN ARC WERDING (GTAW) PROCESS (Tahap 3) – 18 bulan

cnw recovery 5 53 keygen

corel draw x6 download portugues crackeado 64 bits 2018
key auslogics boostspeed 9
sky driver terbaru
parashara light free download