KEMUDAHAN REKREASI & RIADAH

KEMUDAHAN REKRASI & RIADAH

Antara kemudahan riadah dan aktiviti rekreasi yang terdapat di KOLEJ KEDA ialah aktiviti kembara, dimana terdapat tiga laluan yang merentasi Hutan Simpan Bukit Enggang iaitu Laluan A (Mengambil Masa lebih kurang 4 jam dengan laluan mencabar ), Laluan B (Masa yang diperluka sekitar 2-3 jam), dan Laluan C( 1 -2 jam sahaja yang diperlukan). Pemilihan laluan adalah berdasarkan tahap kesesuai pelajar/ peserta atau objektif kursus atau permintaan penganjur. Untuk aktiviti perkelahan dan perkhemahan, disini terdapat Air Terjun Peranginan SIK (Rimba Taqwa).