Kursus Juruteknik Elektrik

 

C-051-1 JURUTEKNIK ELEKTRIK RENDAH
C-051-2 JURUTEKNIK ELEKTRIK
PW1 PENDAWAIAN SATU FASA
PW2 PENDAWAIAN SATU FASA DAN ENDORSAN
Tempoh: 2 Tahun (1 ½ tahun di Kolej KEDA dan 6 bulan latihan industri)

Proses pembelajaran adalah fokus kepada kerja-kerja pemasangan pendawaian domestic dan industry, kawalan moto elektrik, system perlindungan, pembumian, pengujian system satu fasa dan tiga fasa, baikpulih kerosakan peralatan dan mesin.